Innmelding i klubben

Da er det endelig klart for å ta imot innmeldinger til klubben. Det koster 500kr for ordinært og 225 for student. Husk at studenter må legge ved kopi av student bevis.

Som medlem i OVAK får du følgende fordeler:

- 20% rabatt på Big Bite Lillestrøm

- 15% rabatt på begadi.com

- Gratis spill på OVAK spill (gjelder ikke avgift for bane leie)

- OVAK patch

- Mulighet til å bli med på OVAKs eget lag.

For å melde seg inn følger du disse stegene:

1. Last ned og fyll ut innmeldings skjema (Det vil også skrives ut flere skjemaer til spillet i morgen)

2. Skriv ut og signer dokumentet (er du under 18 så må også foresatte/verge signere)

3. Scann dokumentet og send det til styret.ovak@gmail.com 4. Betal medlemskontingent på vipps eller bankoverføring.

Husk å merk betalingen med navn og telefonnummer

Innmeldingsskjema: